Paieška

Suraskite mus  Facebook'e 

 

Atliktas viešosios įstaigos „Vilniaus festivaliai“ auditas: įstaigos veikloje pažeidimų nėra, skirtos lėšos panaudotos teisėtai

2017-05-26

Vilniaus miesto savivaldybė atliko vidaus auditą viešojoje įstaigoje „Vilniaus festivaliai“ ir ištyrė projekto „Geriausi pasaulio orkestrai Vilniuje“ vykdymą. Savivaldybės vidaus audito išvadose teigiama, kad viešoji įstaiga „Vilniaus festivaliai“ savivaldybės biudžeto lėšas projektui „Geriausi pasaulio orkestrai Vilniuje“ rengti ir įgyvendinti panaudojo teisėtai, laikydamasi teisės aktų reikalavimų, o įstaigos vadovas veikė pagal jam suteiktus įgaliojimus ir jų neviršijo.

„Auditoriams davėme užduotį, kad būtų išsamiai ištirta ir būtų pateiktos aiškios išvados, ar teisingai  ir efektyviai įstaigoje panaudojamos lėšos, skiriamos iš Savivaldybės biudžeto visuomenei svarbiems kultūros renginiams organizuoti. Tokį tikslą keliame ne tik “Vilniaus festivalių” įstaigai, bet ir visoms įstaigoms, kurių veiklai Vilniaus miesto savivaldybės taryba skiria biudžeto dotacijas“, – sako Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorė Alma Vaitkunskienė. 

Vertindamas „Vilniaus festivalių“ ir Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro (LNOBT) ryšius bei su G. Kėvišu 2003 metais sudarytos darbo sutarties teisėtumą, auditas konstatavo, kad „Vilniaus festivalius“ ir LNOBT siejo sutartiniai teisiniai santykiai, darbo sutarties teisėtumo pažeidimų nenustatyta. Išvadoje pabrėžiama, kad G. Kėvišas „Vilniaus festivaliuose“ dirbo pagal nuotolinio darbo sutartį antraeilėse pareigose, jam nustatyta 3 valandų darbo trukmė, darbo sutartis nustatyta tvarka užregistruota Darbo sutarčių registravimo žurnale. Audito išvadoje akcentuojama, kad patikrinus visas 2014-2017 metais „Vilniaus festivalių“ sudarytas sutartis, nepasitaikė atvejo, kad su G. Kėvišu būtų sudaryti papildomi susitarimai dėl paslaugų ar darbų atlikimo.

Vidaus audito metu taip pat nustatyta, kad įgyvendinant projektą „Geriausi pasaulio orkestrai Vilniuje“ įstaigos „Vilniaus festivaliai“ generalinis direktorius Remigijus Merkelys, pervesdamas lėšas Lietuvos nacionaliniam operos ir baleto teatrui, Londono simfoniniam orkestrui ir Izraelio filharmonijos orkestrui, veikė teisėtai ir neviršijo jam sutektų įgaliojimų.

Viešoji įstaiga „Vilniaus festivaliai“, įkurta 2003 metais, organizuoja 10 žymiausių, tarptautinį įvertinimą pelniusių scenos menų festivalių Vilniuje, o taip pat įgyvendina didžiausią miesto šventę „Sostinės dienos“, projektą „Kultūros naktis“ ir kitus miestui svarbius kultūros renginius.