Įstaigos darbuotojų pareigybės

Pareigybė Etatas
Generalinis direktorius 1
Vyr. finansininkė 1
Viešųjų pirkimų organizatorė 1
Administratorė-projektų koordinatorė 1
„Vilniaus festivalio“ vykdančioji direktorė 0,5
„Sirenų“ festivalio direktorius 0,5
„Sirenų“ festivalio meno vadovė 0,5
„Kino pavasario“ festivalio direktorius 0,5
„Naujojo Baltijos šokio“ festivalio direktorė 0,5
„Kristupo vasaros festivalio“ direktorė 0,5
„Vilnius Jazz“ festivalio direktorius 0,5
„Vilnius Mama Jazz“ festivalio direktorė 0,5
„Banchetto Musicale“ festivalio meno vadovas 0,5
Muzikos renginių ir „Gaidos“ festivalio projektų vadovas 1
„Kultūros nakties“ projekto vadovė 1
Iš viso: 10,5