Giesmės tikėjimui katalickam priderančios

September 17, Saturday

St. Francis of Assisi (Bernardine) Roman Catholic Church, 18:30

Hymns published by Jesuit academy in Vilnius

GŠ Ansamblis (Lithuania), director Gabija Adamonytė