GAIDA OPEN Call

Iš viso buvo gauta 17 kūrybinių projektų – dėkojame visiems, atsiliepusiems į kvietimą ir pateikusiems savo kūrybinius sumanymus!

Šiandien, birželio 30 d., baigėsi pirmasis atrankos etapas. Iš pateiktų projektų tolesniam svarstymui atrinkti 4 projektai. Likusieji projektai nebuvo atrinkti, šių projektų teikėjai apie tai jau informuoti el. paštu.

Darkart ačiū visiems, kūrybinės sėkmės ateityje!

 

GAIDA OPEN Call

Vilniaus tarptautinis aktualios muzikos festivalis GAIDA jau beveik 10 metų skiria ypatingą dėmesį šiuolaikinei elektroninei muzikai bei audiovizualinei skaitmeninei kūrybai. Siekiant labiau paskatinti šių meno sričių kūrėjus ir praplėsti minėtą festivalio programos dalį, 2022 metais festivalis skelbia atvirą kvietimą GAIDA OPEN Call (GO Call), kuris leis kūrėjams teikti savo meninių projektų paraiškas. Geriausi, įdomiausi, vertingiausi kūrybiniai sumanymai, pateikti į GO Call, bus atrinkti į 2022 m. festivalio programą.

Festivalis GAIDA, būdamas didžiausiu šiuolaikinės muzikos renginiu Lietuvoje ir Baltijos šalyse, kasmet atnaujina savo programines kryptis ir kuratorinius aspektus bei stengiasi suteikti galimybę festivalio metu susipažinti su svarbiomis muzikos naujovėmis, įdomiausiais pastarojo meto kūrybiniais sumanymais, kuriuose ieškoma netradicinių formų ir originalių sprendimų, bandoma išeiti iš komforto zonos, permąstomas santykis su konvencijomis ar atrandama prasminga sąveika su kitomis meno sritimis bei jų tyrimo objektais. Festivalis bando atskleisti kuo platesnę muzikos ir scenos menų srityse vykstančių kūrybinių procesų panoramą, supažindinti su naujais įdomiais kūrėjais, pristatyti aktualius, šio laikmečio inspiruotus kūrinius, atspindinčius atviro festivalio dvasią.

Atsižvelgiant į aukščiau įvardytus aspektus, kurie yra svarbūs festivalio GAIDA programai, elektroninės muzikos ir audiovizualinio meno kūrėjai kviečiami teikti paraiškas į GO Call. Festivalis neketina riboti kūrėjų ar kaip nors įsprausti jų kuriamus meninius projektus į tam tikrų idėjų, šūkių ar lozungų rėmus, tad visi kūrėjai yra laisvi pasirinkti sau tinkamą temą, naratyvą ar abstraktesnį sumanymą. Be to, kūrybiniai projektai neprivalo būti susiję tik su jaunumu, energingumu, veržlumu ar pan. – GO Call neapsiriboja vien jaunais kūrėjais ar kokia nors kita amžiaus kategorija: paraiškas gali teikti bet kokio amžiaus kūrėjai be jokių rasinių, ideologinių, lyties apribojimų. Vieni svarbiausių kriterijų – kūrybinio projekto savitumas, originalumas ir meninė kokybė.

Į GO Call galima siūlyti ne anksčiau kaip 2020 metais sukurtus elektroninės muzikos ir/ar audiovizualinio meno projektus arba dar nesukurtus naujus šios srities meninius sumanymus, kurie bus galutinai sukurti iki 2022 m. rugsėjo 15 d.

Svarbi sąlyga: siūlomi kūrybiniai projektai turi būti premjeros Vilniuje, t. y. iki festivalio GAIDA 2022 jie turi būti viešai neatlikti Lietuvos sostinėje.

Paraiškos bus priimamos nuo 2022 m. kovo 15 d. iki gegužės 15 dienos.

Preliminarūs atrankos rezultatai numatomi ne vėliau kaip 2022 m. birželio 30 d. Galutinė GO Call programa bus skelbiama ne vėliau kaip 2022 m. spalio 1 d. Festivalis GAIDA šiemet planuojamas spalio 20 – lapkričio 6 d.

Vilniaus tarptautinį aktualios muzikos festivalį GAIDA organizuoja VšĮ Vilniaus festivaliai, paramą skiria Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė.