GAIDA OPEN Call 2023

Vilniaus tarptautinis aktualiosios muzikos festivalis GAIDA daugiau nei 10 metų skiria ypatingą dėmesį šiuolaikinei elektroninei muzikai bei audiovizualinei skaitmeninei kūrybai. Siekiant dar labiau paskatinti šių meno sričių kūrėjus ir praplėsti minėtą festivalio programos dalį, 2023 metais festivalis skelbia atvirą kvietimą GAIDA OPEN Call (GO Call), kuris leis kūrėjams teikti savo meninių projektų paraiškas. Geriausi, įdomiausi, vertingiausi kūrybiniai sumanymai, pateikti į GO Call, bus atrinkti į 2023 m. festivalio programą.

Festivalis GAIDA, būdamas didžiausiu šiuolaikinės muzikos renginiu Lietuvoje ir Baltijos šalyse, kasmet atnaujina savo programines kryptis ir kuratorinius aspektus bei stengiasi suteikti galimybę susipažinti su svarbiomis muzikos naujovėmis, įdomiausiais pastarojo meto kūrybiniais sumanymais, kuriuose ieškoma netradicinių formų ir originalių sprendimų, bandoma išeiti iš komforto zonos, permąstomas santykis su konvencijomis ar atrandama prasminga sąveika su kitomis meno sritimis bei jų tyrimo objektais. Festivalis bando atskleisti kuo platesnę muzikos ir scenos menų srityse vykstančių kūrybinių procesų panoramą, supažindinti su naujais įdomiais kūrėjais, pristatyti aktualius, šio laikmečio inspiruotus kūrinius, atspindinčius atviro festivalio dvasią.

Atsižvelgiant į aukščiau įvardytus ir festivalio GAIDA programai svarbius aspektus, elektroninės muzikos ir audiovizualinio meno kūrėjai kviečiami teikti paraiškas į GO Call. Šiame kvietime festivalis neketina riboti kūrėjų ar kaip nors įsprausti jų kuriamus meninius projektus į tam tikrų idėjų, šūkių ar lozungų rėmus, tad visi kūrėjai yra laisvi pasirinkti sau tinkamą temą, naratyvą ar abstraktesnį sumanymą. Be to, GO Call nėra skirtas kuriai nors konkrečiai amžiaus kategorijai – paraiškas gali teikti tiek jaunosios kartos kūrėjai, tiek bet kokio kito amžiaus menininkai be jokių rasinių, ideologinių, lyties apribojimų. Vieni svarbiausių kriterijų: kūrybinio projekto savitumas, originalumas ir meninė kokybė.

Į GO Call galima siūlyti ne anksčiau kaip 2022 metais sukurtus elektroninės muzikos ir/ar audiovizualinio meno projektus arba dar nesukurtus naujus šios srities meninius sumanymus, kurie planuojami būti sukurti iki 2023 m. rugsėjo 15 d.

Svarbi sąlyga: siūlomi kūrybiniai projektai turi būti premjeros Vilniuje, t. y. iki festivalio GAIDA 2023 jie turi būti viešai neatlikti Lietuvos sostinėje.

Paraiškos priimamos nuo 2023 m. balandžio 14 d. iki gegužės 15 dienos.

 

GO Call paraiškos forma

Preliminarūs atrankos rezultatai numatomi ne vėliau kaip 2023 m. birželio 30 d. Galutinė GO Call programa bus skelbiama ne vėliau kaip 2023 m. spalio 1 d. Festivalis GAIDA šiemet planuojamas spalio 20 – lapkričio 5 d.

Vilniaus tarptautinį aktualios muzikos festivalį GAIDA organizuoja VšĮ Vilniaus festivaliai, finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė.

 

Papildomi komentarai dėl DUK:
GO Call nėra kultūros finansavimo fondas, į kurį teikiamos paraiškos finansinei paramai gauti. GO Call – tai kūrinių (meninių projektų, pasirodymų) atrankos konkursas patekimui į festivalio programą. Šios iniciatyvos pagrindinis tikslas yra atrinkti įdomiausius kūrinius, meninius pasirodymus, kurie būtų atliekami festivalio GAIDA koncertuose. Tad GO Call – tai platforma, leidžianti kūrėjams, atlikėjams pasirodyti festivalyje. Su atrinktų projektų autoriais bus derinamos projektų įgyvendinimo detalės, įskaitant techninės įrangos poreikius, specifikacijas (kurios turi būti pateiktos prie paraiškos, tech. rider) ir kitas kūrinio atlikimo sąlygas.