ŠV. JUOZAPATAS – VIENYBĖS APAŠTALAS

Rugpjūčio 24 d., ketvirtadienis

Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčia, 19:00

Kamerinis choras AIDIJA
Meno vadovas ir vyr. dirigentas R. GRAŽINIS
Numatomas vokalinio kolektyvo SONG TIME QUINTET (Ukraina) pasirodymas

Prieš koncertą su Šv. Juozapato asmenybe, veikla bei senąja bažnytinio giedojimo tradicija supažindins istorikas LIUDAS JOVAIŠA ir muzikologas JONAS VILIMAS

Iš Ukrainos kilęs Ivanas Kuncevičius (apie 1580-1623), Vilniuje subrendo kaip iškilus dvasininkas – Juozapatas Kuncevičius. Jo skleidžiamos idėjos bei darbai sudėjo pamatus modernios demokratinės visuomenės puoselėjamoms vertybėms. Bazilijonų ordino reformatorius, pasišventęs Unijinės Bažnyčios įtvirtinimui ir Krikščionių Bažnyčios vienybei (dėl ko priešiškų Vitebsko gyventojų nužudytas), 1643 metais paskelbtas Palaimintuoju, 1867 metais – Šventuoju, tiesiogiai susiejo Lietuvą ir Ukrainą. Šiandien, Europai prisimenant stalinizmo bei nacizmo aukas, Lietuvai – Baltijos kelią, tarptautinei bendruomenei – vergų kelio ir vergovės panaikinimą, o Ukrainai vis dar kovojant dėl to, kad galėtų švęsti savo Nepriklausomybės dieną, Šv. Juozapatas įkūnyja vienybę, kaip visų mūsų stiprybės šaltinį. Išgyvenkime ir pajauskime ją muzikos – universalios pasaulio kalbos apsuptyje.

Programoje sakralinė muzika, lietuvių ir ukrainiečių liaudies dainų XX–XXIa. kompozitorių aranžuotės.