Lėšos veiklai viešinti

2023 m. biudžete lėšų Įstaigos veiklai viešinti nėra skirta.