4 GENIUŠAS & 4 PIANOS: LUKAS, ANNA, PETRAS, JULIUS

November 3, Friday

National Philharmonic Hall, 19:00

LUKAS GENIUŠAS (piano)

ANNA GENIUŠIENĖ (piano)

PETRAS GENIUŠAS (piano)

JULIUS GENIUŠAS (piano)

 

Concert program:

Simeon Ten Holt. Canto Ostinato