Birželio 5 d., antradienis, 19 val., Vilniaus Šv. Jonų bažnyčia

„Dainuojanti viduramžių Europa”

Senosios muzikos ansamblis VENANCE FORTUNAT (Prancūzija)

HÉLÈNE RICHER (sopranas)

FRANÇOISE LEVY (mecosopranas)

ERWAN PICQUET (baritonas)

ANTOINE SICOT (bosas)

Dirigentė ANNE-MARIE DESCHAMPS

Programa:

FULBERT DE CHARTRES – Giesmė „Stirps” ir polifoninė versija 2 balsams
PETER THE VÉNÉRABLE – Giesmė „Assumens Ihésus Petrus et Jacobum”
Giesmė „Vox in rama” iš rankraščio „Graduel de Bellelay” (XII a.)
PETER THE VÉNÉRABLE – Giesmė „Claruit magnitudo Dei”
Giesmė „Ibo Michi” iš rankraščio „Graduel de Bellelay” (XII a.)
Giesmė „Veni Pater” iš Migrožo vienuolyno rankraščio (XIII a.)
Giesmė „Plus Belle que Flore” iš XIII a. rankraščio
Choralas „Viderunt Omnes” (Paryžiaus Notre-Dame mokykla, XIII a.)
Choralas „In Pace” pagal Orlando di Lasso (XVI a.)
Giesmė „Agnus Dei” iš Migrožo vienuolyno rankraščio (XIII a.)
Giesmė „Canto de la Sibila” iš Manakoro (Maljorka)
Giesmė „Kyrie Sol Justicie” iš Ivrėjos rankraščio (Italija, XIV a.)
Giesmė „Ex Eius Tumba” iš Florencijos rankraščio (XIII a.)
PETER THE VÉNÉRABLE – Giesmė „Assumptis Hodie”

Vilniaus festivalyje pasirodo ansamblis iš Prancūzijos „Venance Fortunat”, savo koncertuose stebinantis subtiliomis senosios muzikos interpretacijomis. Tai vienas pirmųjų kolektyvų, XX a. atgaivinęs viduramžių mistika dvelkiančios muzikos kūrinius. Ansamblio nariai ne tik profesionaliai gilinasi į šimtmečių senumo muzikos atlikimo tradicijas. Prieš kiekvieną pasirodymą „Venance Fortunat” itin svarbu susipažinti ir su būsimos koncerto erdvės – viduramžių ar gotikinės bažnyčios, senų rūmų salės – akustika, o artistų giedojimą lydi išraiškingi judesiai, tarytum perkelti iš senųjų paveikslų. Programoje „Dainuojanti viduramžių Europa” pateikiama senuose Prancūzijos, Šveicarijos, Italijos, Ispanijos rankraščiuose išlikusių XII-XVI a. giesmių retrospektyva.