TWENTY FINGERS DUO

Spalio 27 d., trečiadienį, ŠMC, 19:00

Lora Kmieliauskaitė (smuikas)
Arnas Kmieliauskas (violončelė)
Dalyvauja Indrė Baikštytė (fortepijonas)

Julius Aglinskas. Tarp tylos (2019)
Dominykas Digimas. Walking Through the Three Points (2016-2019)
Kristupas Bubnelis. please leave your message after the tone (2020), elektroninė dalis – Elias P. Brown)
Bronius Kutavičius. Aštuonios Stasio miniatiūros (2002)

Sesers ir brolio Loros Kmieliauskaitės (smuikas) ir Arno Kmieliausko (violončelė) styginių duetas „Twenty Fingers Duo”, įkurtas 2016 m. Vilniuje, yra aktyvus Lietuvos ir Baltijos kraštų šiuolaikinės muzikos scenos dalyvis. Dueto raiškos laukas – nuo koncertinio muzikos atlikimo meno, performanso iki kolaboracijų šiuolaikinės operos, teatro, šokio scenose ir kino industrijoje. Šiame koncerte Šiuolaikinio meno centre duetas kvies žiūrovus mėgautis įtraukiančiais kūriniais, kur muzika atvers lauką vaizduotei, o ansamblio garsas sąveikaus su subtilia elektronika, keliaus į styginių instrumentų tembro paribius, leis išgirsti tylą.

Duetas šiame koncerte atliks vieno įdomiausių jaunosios kartos lietuvių kompozitorių Dominyko Digimo kūrinį „Walking Through The Three Points”. Šis kūrinys – tai garsinis pasivaikščiojimas Vilniaus gatvėmis. Maršruto atskaitos taškai – 3 maldos namai, kuriuose gana dažnai galime išgirsti skambančius varpus. Varpų skambesį identifikuojame kaip muzikinį garsą, bet jiems nustojus skambėti visa tai, kas lieka aplinkui, priskiriame tylai. Pastaroji mieste dažniausiai yra eismo triukšmas. Tas triukšmas – tai mūsų kasdienis garsovaizdis, visur mus lydintis ir visada besikeičiantis, pateikiantis daugybę neatpažintų, neišgirstų sąskambių, prie kurių mes taip įpratę, tad sąmoningai jų nebegirdime. Kitas koncerto kūrinys – „please leave your message after the tone” – tai dviejų menininkų, jaunojo kūrėjo Kristupo Bubnelio (UK/LT) ir Elias P. Brown (US) nuotolinio darbo metu sukurta elektroakustinė kompozicija, kurios pavadinimas atliepia žaismingą kūrybinio „pingpongo” partiją tarp skirtingų žemynų, atsidūrus pandemijos „nuošalėje”. „Twenty Fingers Duo” atlikėjai čia sąveikauja ir kaip vienas instrumentas, ir kaip individualūs elementai, o garsinius procesus persmelkia subtilūs elektronikos prisilietimai – tarsi virtualus ansamblio alter ego. O Juliaus Aglinsko kūrinyje „Twenty Fingers Duo” kvies žiūrovus visai kitaip įsiklausyti į tylą.

Paskutinis koncerto kūrinys – festivalio GAIDA 2021 atminimo ženklas ką tik mus palikusiam legendiniam Lietuvos kompozitoriui Broniui Kutavičiui. Drauge su pianiste Indre Baikštyte duetas atliks šio kūrėjo „Aštuonias Stasio miniatiūras”, kurios buvo sukurtos pagal kompozitoriaus draugo, žymaus dailininko Stasio Eidrigevičiaus piešinius.