Lietuvos ir Lenkijos valdovams dedikuotos J. S. Bacho kantatos

Birželio 9 d., antradienį, 19 val. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose

Atlikėjai

VROCLAVO BAROKO ORKESTRAS (Lenkija)
Meno vadovas JAROSLAW THIEL

Solistai

KATHERINE MANLEY, IWONA LEŚNIOWSKA-LUBOWICZ, ALDONA BARTNIK (sopranai)

KATALIN KAROLYI, MARKÉTA CUKROVÁ, PIOTR OLECH (altai)
NICHOLAS MULROY, MACIEJ GOCMAN, KAROL KOZŁOWSKI (tenorai)
HUGO OLIVEIRA, JAROMÍR NOSEK, JERZY BUTRYN (bosai)
Dirigentas ANDRZEJ KOSENDIAK (Lenkija)

Programa

JOHANN SEBASTIAN BACH – Kantatos:

„Tönet, ihr Pauken! Erschallet, Trompeten!“, BWV 214
„Laß, Fürstin, laß noch einen Strahl“ („Trauer-Ode“), BWV 198
Pertrauka
„Schleicht, spielende Wellen“, BWV 206

Lenkijos nacionalinis muzikos forumas, Vroclavo baroko orkestras, solistai ir dirigentas Andrzejus Kosendiakas Vilniaus festivaliui rengia specialią programą, kuri suskambės LDK Valdovų rūmuose Vilniuje – tai žymiausio baroko epochos kompozitoriaus Johanno Sebastiano Bacho (1685–1750) vadinamosios lenkiškos kantatos, sukurtos Leipcige ir dedikuotos tuometiniam Lenkijos karaliui ir Lietuvos didžiajam kunigaikščiui, Saksonijos kurfiurstui Augustui III Saksui, jo sutuoktinei ir motinai. Savo pasaulietinėmis kantatomis J. S. Bachas pašlovino vieną seniausių Europos valdovų, Wettinų, dinastiją.

Kantata (gedulo odė) „Laß, Fürstin, laß noch einen Strahl“ („Nušviesk, valdove, nušviesk dar nors vienu spinduliu“), sukurta 1727 m. karaliaus motinos Kristianos Eberhardinos atminimui. „Tönet, ihr Pauken! Erschallet, Trompeten!“ („Gauskit, būgnai! Skambėkit, trimitai!“, 1733) pasveikino karalienę Mariją Žozefą 34-ojo gimtadienio proga, o kantata „Schleicht, spielende Wellen, und murmelt gelinde“ („Tekėkit, žaismingos bangos ir ūžkite švelniai”, 1736 m.) – ir patį karalių Augustą III.

Vroclavo baroko orkestras įkurtas 2006 m. Vroclavo filharmonijos direktoriaus, dirigento Andrzejaus Kosendiako rūpesčiu ir yra vienintelis baroko orkestras Lenkijoje, grojantis istoriniais instrumentais. Jis kviečiamas į įvairius festivalius: „Wratislavia Cantans“, „Mozartiana“, Velykinį L. van Beethoveno festivalį, „Uckermärkische Musikwochen“, „Poznań Baroque“; bendradarbiauja su „Collegium Vocale Gent“, „Cantus Cölln“, „Taverner Consort“.