MISSA DOMINICA IN ALBIS. Mišios antrajam Velykų sekmadieniui

Rugsėjo 25 d., 20:00 | Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčia

Vadovas Jean-Étienne Langianni – balsas (Prancūzija)

GŠ ANSAMBLIS (Lietuva)
Gabija Adamonytė, Milda Adamonytė, Justė Andrikonytė, Laurynas Adamonis, Tautvydas Mažeika, Antanas Pundzius, Bruno de Labriolle (Prancūzija)

Missa Dominica in Albis (Sekmadienio Mišios baltais drabužiais) – tai vokalinis ciklinis kūrinys, skirtas giedoti Mišių metu antrąjį sekmadienį po šv. Velykų. Antrasis sekmadienis po Velykų su baltais drabužiais siejamas dėl krikščionybės pradžioje gyvavusios liturginės praktikos – naujai pakrikštytieji Velykų naktį nešiodavo baltus drabužius dar aštuonias dienas. Taip jie lyg naujagimiai pradėdavo naują gyvenimą krikščionių bendruomenėje. Neseniai šiam sekmadieniui suteiktas papildomas vardas – Dominica misericordiae (Gailestingumo sekmadienis). Naujas gailestingumo kultas ne tik papildo susiformavusią Balto drabužio sekmadienio liturgiją, bet ir tęsiasi kaip gyvoji tradicija.

Kompozitorius Jean-Étienne Langianni nekintamąsias ciklo dalis (Kyrie, Sanctus ir Agnus Dei) sukūrė remdamasis grigališkosiomis Velykų laiko mišiomis „Lux et origo“ (Šviesa ir šaltinis). Koncerte taip pat bus giedamos ir šiam sekmadieniui priklausančios grigališkojo choralo kintamosios mišių dalys – įžangos giesmė „Quasi modo“ ( „Lyg naujagimiai“), gradualas „Haec dies“ ( „Šią dieną“) ir kt. Į programą įtrauktos ir kelios tradicinės lietuviškos Mišių giesmės.