O. Narbutaitės opera „KORNETAS“

Lapkričio 6 / November 6, LNOBT

18:30

PREMJERA

2 v. opera lietuvių, vokiečių, prancūzų ir italų kalbomis.
Libreto autorė Onutė Narbutaitė
Muzikos vadovas ir dirigentas Robertas Šervenikas
Dirigentas Julius Geniušas
Režisierius Gintaras Varnas
Scenografė Medilė Šiaulytytė
Kostiumų ir grimo dailininkas Juozas Statkevičius
Šviesų dailininkas Levas Kleinas
Vaizdo projekcijų dailininkas Rimas Sakalauskas
Choreografė Elita Bukovska (Latvija)
Choro meno vadovas Česlovas Radžiūnas

Ši opera – laisva improvizacija Rainerio Maria Rilke’s „Sakmės apie korneto Kristupo Rilkės meilę ir mirtį“ tema.
XVII amžiaus kronikoje užfiksuotą žinutę apie negrįžusį iš karo su turkais Austrijos imperatoriškojo Heisteršų pulko barono von Pirovano kuopoje kornetu tarnavusį jaunuolį Rilkę iš Langenau vienas didžiausių Europos poetų XIX–XX a. sandūroje pavertė, jo paties žodžiais tariant, poetiniu „skrydžiu vienu įkvėpimu“.
Ši operinė improvizacija jau XXI amžiuje tarsi kalba apie tos istorijos universalumą, tarsi sako, kad žmogaus ilgesys – meilės ar transcendencijos, – nepaisant nieko, išlieka tas pats.
Librete pasitelkiami įvairių Rilke’s literatūrinių tekstų ir laiškų fragmentai, taip pat fragmentiškai vartojamas ir „Sakmės apie korneto Kristupo Rilkės meilę ir mirtį“ tekstas.
Pasitelkiamos ir kitų autorių – Homero, Johanno Wolfgango Goethe’s, Charles’io Baudelaire’o, Oscaro Miloszo (Milašiaus), Georgo Traklio, Paulio Celano, Jacques’o Prévert’o ir Oskaro Kokoschkos – tekstų citatos.