QUASARS ENSEMBLE (SK)

Spalio 26 / October 26, ŠMC / CAC

19:00

Bene ryškiausia Slovakijos šiuolaikinės muzikos grupė į Vilnių atveža trijų GAIDOS pristatomų ir sukaktis pažyminčių kompozitorių – György Kurtágo, Luca’os Francesconi ir Lizos Lim – kūrinius. Koncerto programą papildo pripažintų slovakų autorių Janos Kmitovos bei ansamblio vadovo Ivano Buffos opusai bei vieno įdomesnių šiandienos JAV kompozitorių Christopherio Trebue Moore’o kompozicija.


Ivan Buffa. Organismo

Luca Francesconi. Insieme

Liza Lim. The Heart’s Ear

Jana Kmiťová. Kamea

György Kurtág. Signs, Games and Messages

Christopher Trebue Moore. Dementia Praecox