SAKRALINĖS MUZIKOS VALANDOS

Rugsėjo 18 d., 19:00 | Šv. Kazimiero bažnyčioje (Didžioji g. 34, Vilnius)

Skiriama Aleksandros Kalvėnaitės Kazickienės 100-sioms gimimo metinėms

Solistė IRENA MILKEVIČIŪTĖ (sopranas)
Vargonuoja: RENATA MARCINKUTĖ LESIEUR, LEOPOLDAS DIGRYS

Simboliška, jog Lietuvai švenčiant Nepriklausomybės atkūrimo 30-metį, minime ir Aleksandros Kalvėnaitės Kazickienės 100-ąsias gimimo metines.
Ši moteris, patyrusi karo baisumus, ištvėrusi pabėgėlių dalią, o vėliau drauge su vyru sukūrusi gerbūvį JAV, niekuomet nepamiršo savo šaknų. Ji tapo viena aktyviausių išeivijos veikėjų, įvairiais būdais saugančių, skleidžiančių bei puoselėjančių lietuvybę.
A. Kazickienė svajojo dainuoti didžiojoje scenoje, tačiau tapo ramybės uostu savo šeimai, stiprybės, meilės ir patriotiškumo simboliu mums visiems.
Tebūnie šis koncertas kukli duoklė didžiai asmenybei.

Programoje T. Albinoni, A. Caccini, G. Verdi, C. Franck, F. Latėnas

Koncerto trukmė 1 val.
Įėjimas laisvas