Šimtmečio rečitalis

Birželio 9 d., šeštadienį, 19 val. | Lietuvos nacionalinės filharmonijos Didžiojoje salėje

VIOLETA URMANA (sopranas)
GAIVA BANDZINAITĖ (fortepijonas)

Iškiliausia Lietuvos atstovė pasaulio operų scenose, UNESCO taikos menininkė Violeta Urmana Lietuvoje rengia austrų kompozitorių Franzo Schuberto ir Richardo Strausso dainų rečitalį. Operos primadonai scenoje talkina pianistė Gaiva Bandzinaitė, ilgą laiką bendradarbiavusi su dainininke Beatriče Grincevičiūte, o pastaruosius dešimtmečius gyvenanti Zalcburge ir dėstanti šio miesto menų universiteto „Mozarteum“ dainavimo katedroje. Koncerto programoje – jautri pažintis su vokiškąja daina – Lied. Tarsi atsargiai praskleidus romantizmo aušros šydą, koncerte skamba Franzo Schuberto dainos, savo baladiškumu palydinčios link Richardo Strausso pakylėtų ir dramatizuotų vokalinio meno viršukalnių.