Atviri duomenys

Atviri duomenys – nuorodos į pakartotinai naudoti teikiamus skaitmeninių dokumentų rinkinius, esančius Skaitmeninių dokumentų rinkinių portale ar kt. sistemoje; dokumentai, kuriems taikomas spec. dokumentų pakartotinio naudojimo sąlygos; informacija apie susitarimus dėl išimtinių teisių pakartotinai naudoti dokumentus suteikimo. Šiuo metu įstaiga neturi atviros informacijos rinkmenų.

Kviečiame naudotis Lietuvos atvirų duomenų portalu.